Cialis dawkowanie

Preparat Cialis zawiera substancję tadalafil, ma również postać tabletek powlekanych. Produkt rekomendowany jest do przyjmowania doustnego. Lekarze nie polecają przekraczania zalecanych dawek, gdyż nie tylko nie zwiększy to efektywności działania leku, ale może również zaszkodzić zdrowiu, a nawet życiu. Osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem preparatu Cialis powinny się jak najszybciej skonsultować z lekarzem.

Dawkowanie preparatu Cialis w przypadku osób dorosłych

Osobom dorosłym rekomenduje się przyjmować w formie doustnej 10 mg około pół godziny przed planowaną aktywnością seksualną. Oczywiście w zależności od efektywności, a także tolerancji lekarz może przepisać zwiększenie dawki nawet do 20 mg. Warto jednak pamiętać, że maksymalna dawka dla dorosłego człowieka bez żadnych przeciwwskazań wynosi 20 mg. Nie rekomenduje się przyjmować preparatu Cialis częściej niż 1 raz na dobę.

Dawkowanie preparatu Cialis w przypadku osób, których celem jest częstsze przyjmowanie

Osobom, które mają w planach częstsze przyjmowanie preparatu Cialis, czyli przynajmniej dwa razy w tygodniu, lekarz może przepisać najmniejszą możliwą dawkę jeden raz na dobę. W tym przypadku rekomendowana dawka będzie wynosiła 5 mg raz na dobę, warto pamiętać, aby była przyjmować preparat mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. Ponadto w zależności od tego, jak preparat będzie tolerowany przez danego pacjenta, lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki nawet do 2,5 mg jeden raz na dobę.

Dawkowanie preparatu Cialis w przypadku osób z ciężką niewydolnością nerek

Przyjmowanie preparatu Cialis jest przeciwwskazane osobom, które cierpią na ciężką niewydolność nerek (z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min) albo ciężką niewydolność wątroby. Z kolei osobom  z zaburzeniami czynności wątroby, albo ciężkimi zaburzeniami czynności nerek  lekarz może przepisać maksymalną dawkę 10 mg. W wymienionych przypadkach nie rekomenduje się przyjmowania preparatu w schemacie jeden raz na dobę.

 

Leave a Comment